08 December 2009

Nieuwe Uitdaging

Bedankt voor jullie emails en opbouwende woorden. Deze laatste paar dagen waren heel anders dan de rest. Het was weer tijd voor transfer calls. President Gamiette heeft vrijdag met de Elders gesproken en ik kreeg dus ook en transfer call. Toen president Gamiette belde zei hij, "Good afternoon Elder Vernes, how are you?" Ik zei dat het goed ging en hij vertelde mij, "you are going to be the new Zone Leader." Toen ik dat hoorde, wist ik niet echt wat ik moest zeggen en er kwam alleen een "Oh...ok..." uit mijn mond. Het moet zo raar hebben geklonken omdat hij vroeg ofdat alles in orde was. Ik zei dat alles prima was en hij zei gewoon, "Great. Have a great day. Bye."

Ik kon het niet geloven. Alle Elders wisten dat er een nieuwe zoneleider deze of de volgende transfer zou komen omdat de huidige zoneleider over 6 weken naar huis gaat. Ik had alleen niet gedacht dat ik het zou worden omdat er elders zijn die veel beter zouden zijn, die goede kwaliteiten als zendelingen hebben, waaraan ik nog moet werken. The Lord calls us in our weakness, I guess.

Met die nieuwe roeping als zoneleider zal ik ook een auto ofwel een bus moeten rijden. Mijn nieuwe collega, Elder Koenen, heeft geen rijbewijs en daardoor zou ik dus altijd die bus moeten rijden. Het is heel anders dan op de fiets en ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Het zal wel goed gaan.

Onze onderzoekster werd deze week nog niet gedoopt maar zal komende Zaterdag gedoopt worden. Ze kijkt er erg neer uit en kan niet wachten. Ze leest iedere dag het Boek van Mormon en vindt het geweldig. Het is altijd goed om te zien hoedat iemand verandert door het Boek van Mormon te bestuderen. Een van haar zusjes kwam zondag ook naar de kerk en vond het geweldig.

De leden van het koor doen werkelijk hun best. Vorige zaterdag hebben zij geweldig gezongen en ik ben ervan overtuigd dat het een geweldige avond wordt.

Nou met mij gaat het goed. Ik heb gelukkig lang geen klachten over mijn mond gehad. Daarover ben ik ook heel blij. Ik leer iedere dag veel door mijn schriftstudie en die dingen die wij als zendelingen iedere dag doen. Ik wil het voor de rest van mijn leven zo blijven doen. Ik wordt er telkens weer van opgebouwd.

Love,

Jeff

No comments: