04 December 2009

Nog maar 7 maanden

De week is erg goed gelopen en we hebben toch heel wat succes gezien. We zullen deze week een doopdienst hebben en we hebben nog een paar andere onderzoekers die vooruitgang maken.

Het koor gaat heel goed vooruit. De leden van het koor zijn gemotiveerd om hun best to doen en we hebben samen een leuke tijd. Ze hebben geweldige stemmen en het klinkt erg mooi. Er is nog veel werk te doen maar ik denk dat we het halen en dat het goed zal klinken.

Ik ben blij dat mijn brief met de post is aangekomen. De foto's zijn onderweg. Ik heb ze gestuurd. Het probleem was alleen dat ik die foto's niet in het zelfde postkantoor kon versturen en daardoor naar een post kantoor moest gaan dat buiten mijn gebied ligt. Ik heb Elder en Zuster Dirkmaat gevraagd om dat voor mij te doen en zover ik weet zijn die foto's dus onderweg. Ik hoop dat ze goed aankomen. Ik zal die foto's dan pas van mijn toestel wissen als jullie ze hebben.

Ik kan amper geloven dat ik nu nog maar 7 maanden op zending heb. De tijd gaat echt snel voorbij. Het is toch wel een beetje raar om erover na te denken dat thuis het leven gewoon doorgaat. Whitney is in de UK. Amy wordt langer en langer. Ik heb vorige week een brief van iemand uit het Vocalis koor gekregen en heb gelezen dat sommige vrienden van het koor gaan trouwen of verloofd zijn. Als zendeling heb toch wel een beetje het idee dat thuis alles stilstaat totdat je zulke dingen hoort. Ik werd gevraagd ofdat ik als begeleider bij het EFY wilde deelnemen. Ik heb erop geantwoord en zei dat ik het op dit moment nog niet zal weten aangezien er nog heel wat dingen te regelen zijn voor mijn studie na mijn zending.

Ik ben met mijn studies van het Boek van Mormon in Mosiah. Koning Benjamin heeft net zijn toespraak beeindigd en het volk heeft zich bekeerd. Ik heb uit mijn dagelijkse studies zo veel kunnen leren en mijn getuigenis is enorm gegroeid. Ik ben dankbaar voor het Boek van Mormon.

Wat leuk dat jullie een berichtje ontvingen van Broeder Davidson. Ja, ik ken hem goed. Hij is een geweldig persoon. Hij helpt ons veel en is ook een grote hulp voor de gemeente hier in blauwgrond.

Zo dat was die weer. Ik hou van jullie. Bedankt voor jullie gebeden.

Jeff

No comments: