28 June 2010

Gods huis is mooi...


Elder Freeman en ik hebben een doopdienst gehad!!! We hebben een geweldige zuster kunnen dopen die al een paar weken naar de kerk komt. Ze heeft echt het verlangen gehad om haar leven te veranderen. Toen wij haar gisteren na de kerk bezochten, zag je gewoon een verschil in haar. Het leek wel alsof ze straalde. Ze is echt gewillig om te leren en leest alles wat wij haar geven. Ze heeft in ongeveer een week het boek van mormon uitgelezen en leest nu (omdat wij geen tripple combinations hebben) Teachings of the Prophet Joseph Smith. Als wij haar een Liahona geven, is het binnen een paar dagen uitgelezen.


Elder Freeman en ik zijn zo blij dat wij deze maand toch nog konden dopen. Deze zuster was Elder Freemans eerste dopeling en mijn laatste. Het doel van de zending was om alle collegaschappen te laten dopen en Elder Freeman en ik hebben een doel gesteld om dat te doen. Wij wilden niet de reden zijn dat dit doel van de zending niet werd behaald.

Op zending ben ik beter te weten gekomen, dat God het is, die ons de vele zegeningen geeft die wij elke dag krijgen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen paar weken toespraken in de kerk moeten geven. Ik had elke week niet echt een idee waarover ik het zou moeten hebben. Nadat ik had gebeden en gevraagd wat ik zou moeten zeggen, kwamen de schriftteksten één voor één in gedachte. En toen ik begon te praten, leek het echt alsof mijn mond gevuld werd en de woorden gewoon uitgestroomd kwamen. Ik ben dankbaar voor de Geest die mij heeft geleid om goed te doen. Ik ben dankbaar voor mensen die mij hebben ondersteund en die samen met mij zulke geestelijke ervaringen hebben kunnen meemaken.

Ik zat zondag vlak voor mijn toespraak naast een klein meisje van ongeveer 5 jaar of zo. Ik hield haar een beetje bezig zodat haar moeder naar de toespraken kon luisteren. Ik dacht er niet veel over na maar gaf haar een kaartje met een foto van de Salt Lake Tempel. Ze nam het en bleef ernaar kijken. Toen wees ze ernaar met haar vinger en zij, "Dit is Gods huis. Gods huis is mooi." Het lijkt gewoon op een klein ding maar deze woorden van het meisje had voor mij op dat moment zo veel waarde. Ik heb kunnen zien hoe rein en schoon wij als mensen weer moeten worden. Ik kon niet veel met haar erover spreken omdat ik toen mijn toespraak moest geven maar als ik eerlijk ben was dat één van de meest geestelijke momenten van de week. Ik gebruikte wat zij zei in m'n toespraak. Ik sprak over gezinnen en het belang van sterke gezinnen. Ik legde aan de mensen uit dat wij alleen sterke gezinnen kunnen hebben als wij;

1. Bidden als gezin (3 Nephi18:22)
2. Over de Verzoening spreken met ons gezin (Jakob 4:12)
3. Als gezin naar de kerk gaan (Joh. 6:51...) om door het avondmaal samen eeuwig leven te krijgen.

Er waren mensen in de gemeente die begonnen te tranen toen ik dat aanhaalde wat het kleine meisje zei. De Geest was tijdens de avondmaalsvergadering zo sterk.

Ik ben dankbaar voor al die geweldige ervaringen. Dit is het werk van de Heer. Ik weet het omdat ik het heb kunnen zien en voelen.

Jeff

P.S. Hup Holland Hup...Ik hoop dat ze winnen. :D

1 comment:

Marijke said...

Zendingen zijn een grote zegen. Je zult zien dat je geweldige zegeningen krijgt ook na je zending. Je versterkte getuigenis zal een belangrijke basis zijn om verder op te bouwen. De Heer is werkelijk indachtig degenen die Hem dienen. Het was inspirerend om je Blog te lezen. Ik wens je het allerbeste en onze Hemelse Vader's rijkste zegeningen.
Marijke Peters.